“La solidaritat no és un acte de caritat, sinó una ajuda mútua entre forces que lluiten pel mateix objectiu.” / Samora Machel

vídeo: josé castro – ig @cazacartoon