AVANTATGES FISCALS

COL·LABORAR AMB CORNELLÀ ACTITUD TÉ AVANTATGES.

Els donatius realitzats a ASSOCIACIÓ CORNELLÀ ACTITUD per qualsevol concepte, es beneficien de desgravació fiscal a l’efecte de l’IRPF o de l’IS en persones jurídiques:

PERSONES FÍSIQUES (IRPF)
  • Hisenda et retorna el 80% dels primers 150€ que donis a l’any. És a dir, si ara dónes 100€ a l’any (8€ al mes), hisenda et retorna 75€, això suposa que realment ens arriben 100 però a tu et costa només 25€ a l’any, és a dir, uns 2€ al mes.
  • A partir de 150€ hi ha dos tipus de percentatges:
    1. Tipus general: un 35% en la resta de la base de deducció.
    2. Fidelització de les donacions: un 40% si s’ha donat en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior. És a dir, una donació de 500€ suposaria desgravar-se en la declaració actual un total de 217,50€ (112,50€ pels primers 150€ i 105€ per la resta) en cas de ser una primera donació i un total de 235€ (112,50€ pels primers 150€ i 122,50€ per la resta) en el cas que sigui el segon exercici que dónes.
PERSONES JURÍDIQUES (is)
  • 35% Les quantitats donades per empreses o altres persones jurídiques donen dret a la deducció del 35% de la quota de l’Impost de societats.
  • 40% Fidelització de donatius durant tres exercicis: Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat serà del 40%.