el nostre equip

Cornellà Actitud està formada per persones que més enllà de les seves ideologies o de les seves vinculacions amb el teixit associatiu de la ciutat, ens hem unit en una iniciativa social i solidària. Aquest és un projecte totalment independent i no representa a cap organisme oficial ni a cap partit polític.

Aquest és un projecte de totes i per a totes.

VALLE ÁLVAREZ

COORDINACIÓ GENERAL


ORIOL TOMÀS

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ


ANNA JIMÉNEZ

LOGÍSTICA I RELACIONS EXTERNES


ÁUREA RODRÍGUEZ

COMUNICACIÓ


DAVID BRAVO

TRESORERIA


CRISTINA FENÉS

COMUNICACIÓ


david campoy

COMUNICACIÓ


amb la col·laboració de: